Bunner

1

ေရေဘးသင္႔ျပည္သူမ်ားအတြက္လႈဒါန္းျခင္း။

ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ company မွ ေငြက်ပ္ သိန္း (၂၀၀)ႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ားအား Htoo Foundation သို ႔ (၅.၈.၂၀၁၅)ေန႔တြင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

Category